Systémy PZTS

Základem zabezpečovacího systému je ústředna, která monitoruje a vyhodnocuje stavy jednotlivých detektorů umístěných v objektu. Detektory fungují na různých principech – na infračervené záření pohybujícího se objektu, změny v odrazu mikrovlnného záření, zvuk tříštění skla, otřesy, tlak, atd. Při narušení střeženého prostoru je vyhlášen poplach. Informace o narušení je předána na pult centralizované ochrany (PCO) prostřednictvím GPRS. Ve většině instalací jsou jednotlivé snímače propojeny s ústřednou vícežilovými kabely, nebo bezdrátově, bez sebemenšího porušení omítek.
Většinu moderních systémů lze kombinovat s jinými systémy kontroly.