O nás

Již více než 30 let působíme v oblasti ochrany majetku, projektujeme a instalujeme moderní zabezpečovací, požární a kamerové systémy, provádíme instalace, servis a opravy systémů televizního a satelitního příjmu, společných televizních antén a revize elektrických zařízení. Náš vyškolený tým Vám nabízí profesionální přístup ke splnění Vašich přání.

Kamerové systémy

Bezpečnostní kamery jsou využívány při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení velkých firemních objektů, ale i k zabezpečení rodinného domu. Jsou častým doplňkem EZS (PZTS), čímž se zefektivňuje zabezpečení objektu. S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se stále více prosazují tzv. webové (IP) kamery pro videomonitoring a zabezpečení vzdálených objektů. Kamerové systémy dále používají i speciální videorekordéry pro dlohodobý záznam obrazu z bezpečnostních kamer. IP kamery umožňují záznam na paměťovou kartu, videorekordéry jsou běžně vybaveny serverem vzdáleného přístupu přes Internet.

Systémy PZTS

Základem zabezpečovacího systému je ústředna, která monitoruje a vyhodnocuje stavy jednotlivých detektorů umístěných v objektu. Detektory fungují na různých principech – na infračervené záření pohybujícího se objektu, změny v odrazu mikrovlnného záření, zvuk tříštění skla, otřesy, tlak, atd. Při narušení střeženého prostoru je vyhlášen poplach. Informace o narušení je předána na pult centralizované ochrany (PCO) prostřednictvím GPRS. Ve většině instalací jsou jednotlivé snímače propojeny s ústřednou vícežilovými kabely, nebo bezdrátově, bez sebemenšího porušení omítek.
Většinu moderních systémů lze kombinovat s jinými systémy kontroly.

Přístupové systémy, závory

Přístupové systémy jednoznačně identifikují osoby pomocí čipu, přístupové karty, nebo biometrických údajů. Po vyhodnocení je umožněn průchod dveřmi, turniketem, bránou, závorou, brankou, atd. Průchody lze zaznamenávat a prohlížet v uživatelském software.
Proč zavádět tyto systémy?
  • zavedením přístupových systémů se omezí volný a nekontrolovatelný pohyb osob v určitých prostorách objektů
  • pohyb osob je možno omezit v čase
  • nahradí mnoho klíčů jednou kartou nebo čipem
  • zvýší komfort ovládání
  • umožní přístup pouze vybraným skupinám do vybraných prostor
  • omezí se volný pohyb vozidel v areálu
  • Identifikace
Pro automatickou identifikaci u přístupových systémů lze využít širokou škálu identifikačních médií.
Možnosti omezení vlastního přístupu
  • omezení vstupu přes dveře pomocí čtečky (terminálu) a elektromagnetického zámku
  • omezení vstupu pomocí turniketu
  • omezení vjezdu pomocí závory
Tyto způsoby lze v přístupovém systému vzájemně kombinovat.