Systémy požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a tím následně k ochraně majetku a osob před požárem. Včasná detekce vznikajícího požáru zabrání často velikým škodám a zachrání mnoho lidských životů. Základní jednotkou systému EPS je ústředna schopná obsluhovat různé množství koncových zařízení, hlásičů a detektorů. Moderní adresné systémy dokáží ovládat stovky adresných koncových zařízení na jediné kruhové smyčce. Skupiny hlásičů nebo jednotlivé hlásiče lze v případě potřeby samostatně ovládat.