Integra 128

Integra 128

Deska ústředny, 16 zón, 16 PGM výstupů, spínaný zdroj 3A, vč. CZ software a dokumentace.

V procesu navrhování zabezpečovacích ústředen INTEGRA se vycházelo z nejlepších řešení předchozích produktů Satel. Výsledkem je kolekce ústředen, které umožňují vytvořit vysoce funkční zabezpečovací systém s ohledem na velikost zabezpečovaného objektu.

Vlastnosti:

16 až 128 zón:

      - s volitelným zakončením: NO, NC, EOL, 2EOL/NO nebo 2EOL/NC
      - výběr z mnoha typů funkcí
      - sledování přítomnosti a funkčnosti detektoru

16 až 128 programovatelných výstupů

32 bloků:

      - bloky lze ovládat uživatelskými kódy, časovači, řídícími vstupy,
      nebo závislostí na stavech jiných bloků
      - volitelné seskupení bloků až do 8 objektů
      - dočasné odpojení bloků

spolupráce s mnoha externími moduly, kompatibilními s ústřednou CA-64

ovládání systému:

      - LCD klávesnicí
      - PC uživatele (přes port RS-232, telefonní linkou nebo LAN)
      - blokovou LED klávesnicí

programování základní desky:
      - firmware uložen ve FLASH paměti
      - aktualizace firmwaru bez nutnosti demontáže základní desky ústředny

programování zabezpečovací ústředny:
      - lokálně pomocí LCD klávesnice
      - lokálně pomocí počítače připojeného k portu RS-232
      - vzdáleně pomocí počítače připojeného přes modem a telefonní linku k ústředně
      - vzdáleně přes Ethernet

FLASH paměť zajišťující uložení nastavení ústředny i v případě úplného výpadku napájení

přístupové kódy:
      - 240 uživatelských kódů
      - až 8 administrátorských kódů (1 kód pro každý objekt)
      - 1 servisní kód
      - několik typů uživatelských kódů s volbou definování hladiny přístupu k systému
      kde menu funkcí klávesnice závisí na hladině přístupu a typu použitého kódu.
      - definování přístupu ke klávesnicím, kódovým zámkům a bezkontaktním čtečkám
      karet
      - periodická změna přístupových kódů pomocí prefixů pro lepší ochranu proti
      neautorizovanému přístupu do objektu. ochrana bloku dvěma kódy

změny jmen uživatelů, bloků, zón, výstupů a modulů, které usnadňují orientaci
      a dohled nad systémem

časovače:
      - 64 systémových časovačů, definovaných servisním technikem
      - blokové časovače, definované uživatelem

historie událostí:
      - kapacita paměti 22527 událostí
      - zaznamenávané události: zapnutí/vypnutí, poplachy, vymazání poplachů, ukládání
      událostí souvisejících s řízením přístupu
      - datum a čas výskytu události

rozšiřující funkce tisku událostí
      - volitelný výběr událostí
      - jména zón, modulů a uživatelů dle definice v systému

řízení přístupu:
      - sledování stavu otevření dveří a ovládání elektromagnetických zámků pomocí
      blokových LED klávesnic, kódových zámků, čteček bezkontaktních karet a DALLAS
      čipů
      - sledování stavu dveří neubírá počet použitelných zón zabezpečovací ústředny
      - ovládání elektromagnetických zámků též neubírá počet použitelných výstupů
      ústředny

monitorování:
      - 4 telefonní čísla monitorovacích stanic (2+2 záložní čísla)
      - 9 identifikátorů
      - přenosové formáty: základní 4/2, Contact ID, SIA, a další…

zasílání zpráv:
      - 16 telefonních čísel
      - 32 hlasových zpráv
      - možnost až 64 textových SMS zpráv
      - potvrzování přijetí zprávy kódem za pomocí tlačítek čísel telefonu (DTMF)

2 konektory pro hlasové syntezátory

přijímání hovoru:
      - záznam v historii událostí
      - kontrola stavu zabezpečovací ústředny
      - ovládání příslušně nastavených výstupů

rozšířená analýza telefonního signálu:
      - rozpoznávání telefonních signálu dle standardu TBR 21
      - inteligentní opakování zasílání zpráv
      - programovatelný algoritmus

interní modem 300b/s

podpora rychlých externích modemů:
      - rychlá výměna dat s počítačem
      - pohodlné ovládání a programování pomocí GUARDX/DLOADX
      - podporuje modemy analogové, ISDN a GSM (GSM-4)

komunikační sběrnice – možnost rozšiřování systému:
      - až 64 modulů různých typů (2x32)
      - 8 LCD klávesnic

variabilní řízení výstupů pomocí logických funkcí

automatická diagnostika základních komponent systému

reálný čas s kalendářem a záložní baterií

funkce automatické synchronizace času s NTP serverem

vizualizace stavů vstupů, výstupů, bloků, časovačů, poruch, napětí na modulech…

elektronická ochrana zón, výstupů a komunikačních sběrnic

spínaný napájecí zdroj
      - kapacita: 3A
      - ochrana proti zkratu
      - obvod s kontrolou a dobíjením akumulátoru
      - odpojení vybitého akumulátoru