GSM-4

 • Rychlé a spolehlivé předávání zpráv o narušení chráněného objektu.
 • Okamžitá reakce může zcela zabránit vzniku škod při havarijních událostech a podstatně snížit ztráty při vloupání.
 • Přenášení poplachových zpráv přes modul GSM – 4 je vhodné tam, kde je nedostatečně chráněna pevná linka proti sabotáži nebo poškození, a tam kde není zavedena pevná linka.
 • Umožňuje dálkové ovládání systému a sledování stavu vstupů.
 • Široké uplatnění i v mnoha jiných aplikacích.
CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH FUNKCÍ:
 • Obsahuje zabudovaný modul mobilního telefonu SONY-ERICSSON.
 • Přenos zpráv o poruše nebo ztrátě telefonní linky.
 • Spolupracuje se všemi typy zabezpečovacích ústředen nebo i jinými zařízeními     umožňujícími přenos hlasových nebo textových zpráv do pagerových systémů nebo SMS.
 • Přijímání příchozích a sestavování odchozích hovorů prostřednictvím veřejné telefonní sítě nebo bezdrátovým přenosem - GSM.
 • Podpora tónové i pulzní volby při vytáčení.
 • Modul neustále informuje uživatele zasíláním textových (SMS) nebo hlasových zpráv o stavech vstupů a jejich změnách.
 • Umožňuje ovládání elektronických zařízení připojených přes relé pomocí tří výstupů.
 • Jeden výstup pro signalizaci poruchy telefonní linky nebo mobilního telefonu.
 • Dálkové ovládání a sledování stavů výstupů textovými (SMS) zprávami nebo tóny tlačítek     telefonního přístroje - DTMF signály.
 • Rozeznáním zprávy zasílané na pagerový systém modul provede převod na SMS zprávu a odešle ji na libovolný mobilní telefon.
 • Omezení odchozích hovorů na 32 čísel nebo předčíslí, na která je možné volat.
 • Kontrola správné funkce mobilního telefonu.
 • Kontrola úrovně signálu přijímaného anténou.
 • Spolupráce s monitorovací stanicí STAM-1 při přijímaní/ vysílání textových zpráv (SMS) o událostech systému.
 • Připojení k zabezpečovací ústředně CA-64 jako externího modemu.
 • Programování modulu počítačem programem DLOAD10 přes port RS-232.