DUÁLNÍ DETEKTORY COBALT PLUS S FUNKCÍ ANTIMASKING

DUÁLNÍ DETEKTORY COBALT PLUS S FUNKCÍ ANTIMASKING
 • Obsahují pasivní infračervený a mikrovlnný senzor.
 • Vynikající schopnost detekce.
 • Neobyčejně odolné proti falešným poplachům.
 • Pyrosenzor a mikrovlnný systém jsou připojeny každý ke svému procesoru.
 • Signál je převáděn do digitální podoby bez použití jakéhokoliv aktivního analogového systému, to detektorům zajišťuje stabilitu parametrů.
 • Optika zajišťující infračervenou oblast je na stejném principu, který je použit u detektorů AQUA.
 • Mohou pracovat ve dvou režimech. V režimu základním a v režimu načítání mikrovln.
 • Poplach v základním režimu je spuštěn jen tehdy, je-li pohyb detekován na obou senzorech.
 • V režimu načítání mikrovln spustí poplach v případě detekce pohybu oběma senzory, anebo po dosažení počtu narušení mikrovlnného senzoru aniž byl zaznamenán pohyb na senzoru PIR.
CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH FUNKCÍ:
 • Vybaveny funkcí antimasking, která signalizuje pohybující se objekty v těsné blízkosti detektoru, a tím zajišťuje ochranu před zakrytím.
 • Polohovatelný držák pro snadnou montáž na stěnu nebo strop.
 • Hermeticky uzavřená optika chráněná před znečištěním a hmyzem.
 • Sledování stavu napájení.
 • Určeno pro vnitřní instalaci.