book Extend 0.3 rozšiřující jednotka pro MICROMATV book

book Extend 0.3 rozšiřující jednotka pro MICROMATV book

Modul BOOK Extend 0.3 slouží k rozšíření počtu filtrů zesilovače MICROMATV book o další tři filtry se samostatným vstupem pro pásmo UHF. Rozšiřující modul se připojuje pomocí komunikační sběrnice a jednoho F-konektoru a je mechanicky spojen se zesilovačem BOOK.