Systém IXP220 (max 512 čteček)

IXP 220 byl vyvinut, aby splnil požadavky na profesionílní malé, střední a zároveň velké instalace přístupových systémů ACS.

IXP220 podporuje:
- Až 10,000 karet pro jeden systém
- Až 100,000 transakcí pro jeden systém
- kontroler IXP220 přichází standartně s RS232, USB a 10/100Mbps TCP/IP
- podporuje dvě čtečky a to buď čtečky ImproX , ImproX Wiegand čtečky, vozidlové přijimače a nebo OEM Wiegand čtečky.
- Všechny kontrolery 220 mají stejnou hardwarovou platformu. Funkčnost kontroleru se mění podle licence firmware .
- Systémový kontroler IXP220 může buď komunikovat s dalšími systémovými kontrolery IXP220 nebo s dveřními terminály

V softwaru IXP220 lze nastavit automatické generování naplánovaných reportů a rozesílání na email více příjemců. Periodu zasílání lze libovolně nastavit, stejně jako samotný obsah reportů.