Přístupové systémy, závory

Přístupové systémy jednoznačně identifikují osoby pomocí čipu, přístupové karty, nebo biometrických údajů. Po vyhodnocení je umožněn průchod dveřmi, turniketem, bránou, závorou, brankou, atd. Průchody lze zaznamenávat a prohlížet v uživatelském software.

Proč zavádět tyto systémy?

  • zavedením přístupových systémů se omezí volný a nekontrolovatelný pohyb osob v určitých prostorách objektů
  • pohyb osob je možno omezit v čase
  • nahradí mnoho klíčů jednou kartou nebo čipem
  • zvýší komfort ovládání
  • umožní přístup pouze vybraným skupinám do vybraných prostor
  • omezí se volný pohyb vozidel v areálu
  • Identifikace

Pro automatickou identifikaci u přístupových systémů lze využít širokou škálu identifikačních médií.

Možnosti omezení vlastního přístupu

  • omezení vstupu přes dveře pomocí čtečky (terminálu) a elektromagnetického zámku
  • omezení vstupu pomocí turniketu
  • omezení vjezdu pomocí závory

Tyto způsoby lze v přístupovém systému vzájemně kombinovat.

Poptávka docházkového systému IMPRO

Poptávám