Proč právě satelit ?

16.08.2010 22:55

Samozřejmě, že každá z metod televizního příjmu má své klady i zápory. Výhodou pozemního příjmu je nejsnazší dostupnost, i když i tu pro mnohé diváky poněkud zhoršila zahájená digitalizace (DVB-T), protože si vyžádala nutnost obstarat ke starším televizorům samostatný přijímač, nazývaný též set-topbox. Navíc pozemní digitální signál zatím není zdaleka dostupný všude a divák může jen čekat, až k němu v rámci postupné přeměny vysílačů dorazí. Nevýhodou pozemního příjmu je pak i v případě digitálního signálu horší obrazová kvalita, než jakou poskytuje satelitní signál. I přes několik nových stanic, jež do digitálních sítí přibyly, pak pozemní vysílání nabízí nesrovnatelně nejchudší programovou nabídku, která je omezena kapacitou mezinárodně přidělovaných frekvencí. Výrazně vyšší sortiment programů poskytuje kabelová televize, případně tzv. IPTV, tedy šíření televizního signálu pomocí širokopásmového internetového připojení. Výhodou kabelové přípojky (či IPTV) je i jednoduchost jejího pořízení – stačí objednávka a zřizovatel vám vše nainstaluje takříkajíc až pod nos. Tento typ příjmu je ale díky pravidelným měsíčním platbám nejdražší, zdaleka ne všude – zejména v menších městech a obcích – jsou příslušné kabely dostupné a počet přijímaných programů je opět oproti satelitu citelně nižší. A satelitní vysílání? Jedinou nevýhodou oproti konkurenčním formám příjmu je vyšší vstupní investice do satelitního kompletu, tedy antény a přijímače, případně instalace. Satelit však nabízí řadu výhod. Jeho základní předností je, že signál z družic pokrývá ohromné území, v případě satelitů Astra jde vždy o větší část celého evropského kontinentu. Všechny výhody digitálního televizního vysílání jsou tedy dostupné každému okamžitě a kdekoliv. Zejména majitelé nových plochých televizorů s většími úhlopříčkami obrazovek pak ocení bezkonkurenčně nejlepší kvalitu obrazu, která je dána výrazně vyšším datovým tokem, než jaký používají konkurenční technologie. A pak je tu ovšem programová nabídka, s jakou se nemůže žádná jiná forma televizního vysílání rovnat. Samozřejmě, že z několika tisíc programů, které lze ze satelitů přijímat, nebude značné procento pro většinu z nás zajímavé – především z jazykových důvodů. Nicméně i tak zůstává nabídka desítek programů velmi atraktivních: vedle základního sortimentu všech českých a slovenských stanic, veřejnoprávních i soukromých, se stále rozšiřuje počet pozoruhodných zahraničních programů, které jsou dabovány do češtiny. Mnozí z nás si pak jistě vyberou i z mnoha zahraničních stanic, koneckonců sledování televize je jednou z nejúčinnějších (a přitom nejpříjemnějších) metod, jak se zdokonalovat v cizím jazyce. A v neposlední řadě to jsou programy ve vysokém rozlišení (HDTV, High Definition Television), které bez nadsázky přinášejí zcela novou kvalitu obrazu. Díky tomu, že obraz HDTV obsahuje mnohem více detailů a je ostřejší, je vhodný pro výrazně větší zvětšení než standardní televizní signál, jaký nás provází v prakticky nezměněné podobě (televizní norma PAL) už od sedmdesátých let minulého století. Právě rychlý rozvoj televizního vysílání ve vysokém rozlišení je bez technického zázemí satelitního přenosu prakticky nemyslitelný. Technickou výhodou satelitního šíření signálu je totiž oproti konkurenčním technologiím nesrovnatelně vyšší kapacita, která pojme – laicky řečeno – mnohem více signálu a tedy i pořadů ve vysokém rozlišení, které jsou samozřejmě výrazně náročnější na objem dat, jež je tvoří.

Petr Žák

Převzato ze stránek https://www.onastra.cz

Zpět