Nájemníci nepotřebují souhlas majitele domu

27.04.2010 15:06
Výňatek z periodika Haló noviny, uvedený 22. 4. 2010 na str. 4 v rubrice „Z domova"

„Nájemníci nepotřebují souhlas majitele domu, pokud na fasádu objektu chtějí umístit anténu nebo satelit. Informoval o tom včera ČTK ombudsman Otakar Motejl. Předpokládá, že s přechodem z analogového na digitální systém vysílání přibude i stížností z této oblasti. Potíže podle veřejného ochránce práv mohou nastat například při sporech o umístění antény. Podle stavebního zákona platí, že pouze pokud antény pro příjem rozhlasového a televizního vysílání přesahují i s nosnou konstrukcí délku 15 metrů, musí být jejich umístění na objekt ohlášeno stavebnímu úřadu. Jinak musí majitel domu zařízení na objektu strpět, aby měl nájemník možnost přijímat vysílání."

Zpět