Kamerové systémy

CCTV kamerové systémy v průmyslu a při zabezpečení objektů

Pro CCTV kamerové systémy se používá rovněž starší pojem průmyslová televize (nebo průmyslové kamery), což vyjadřuje původní použití CCTV kamer převážně pro průmyslové aplikace. Postupně se však začala průmyslová televize používat rovněž ve školství a zdravotnictví, ke sledování dopravy, ke kontrole výrobních procesů atd. Největší uplatnění však nalezly CCTV kamerové systémy při zabezpečení nejrůznějších objektů. Často se používá pojem bezpečnostní kamery nebo zabezpečovací kamery.

Bezpečnostní kamery

Bezpečnostní kamery se dnes používají pro sledování nejrůznějších objektů a pozemků, k zabezpečení bank, muzeí, galerií, benzinových pump, parkovišť, letišť a v mnoha jiných zabezpečovacích aplikacích. Kamerové systémy jsou využívány při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení velkých firemních objektů nebo v soukromé sféře (např. zabezpečení rodinného domu pomocí videovrátného). Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasické EZS, čímž se zjednodušuje a zefektivňuje zabezpečení objektu.

Webové kamery

S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se stále více prosazují tzv. webové kamery, jinak též IP-kamery (IP – „Internet Protocol“). V pouzdře webové kamery je kromě standardní analogové videokamery integrován též videoserver, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci videosignálu a připojení videokamery k počítačové síti. IP-kamery mají implementované webové stránky, které umožňují sledovat její obraz z kteréhokoliv místa v síti (LAN nebo Internet) pomocí standardního webovského prohlížeče (Internet Explorer). Webové kamery jsou proto využívány mimo jiné pro videomonitoring a zabezpečení vzdálených objektů. Často se webové kamery používají jako tzv. on-line kamery k přímému přenosu na Internetu (sledování dopravy, průběhu stavby, sněhové zpravodajství ze zimních středisek apod.). Protože obraz z on-line kamery může sledovat kterýkoliv uživatel s připojením k LAN nebo Internetu (dnes i přes mobilní aplikace mobilních telefonů), stávají se CCTV okruhy otevřenými systémy a pojem CCTV (uzavřené televizní okruhy) přestává být výstižný. Proto se pro označení této techniky se používají pojmy jako např. IP-monitoring, network video monitoring nebo OCTV („O“ jako “Open“ tj. otevřený).

Kamerové systémy s dlouhodobým záznamem obrazu

Digitální technologie se prosazuje rovněž v oblasti záznamu obrazu. CCTV kamerové systémy používají speciální videorekordéry umožňující dlohodobý bezobslužný záznam obrazu z bezpečnostní kamery. IP kamery umožňují záznam i na vloženou paměťovou kartu. Analogové time-lapse videorekordéry jsou již několik let vytlačovány digitálními videorekordéry (DVR), které ukládají obrazová data na pevný disk (HDD). Často jsou digitální videorekordéry (DVR) vybaveny videoserverem, který umožňuje vzdálený přístup k rekordéru přes LAN / Internet. Jinou možností digitálního záznamu je standardní PC vybavené videokartou a zabezpečovacím software. Tyto kamerové systémy pro PC sestávají obvykle ze 4-kanálové PCI videokarty a speciálního software, který umožňuje sledování a záznam kamer na HDD počítače. Videokarty jsou obvykle modulární, takže např. při instalaci čtyř 4-kanálových videokaret lze na PC sledovat a nahrávat až 16 kamer.

projekce - montáž - servis