Multipřepínače

Instalujeme multipřepínače a komponenty  výrobců známých a spolehlivých značek, které zajistí dlouhodobě spolehlivou distribuci kvalitního signálu až ke koncovému přijímači.

emp-centauri

Slučovače SAT+TERR signálu

C5/4ENP | slučovač 4x SAT + TER | vhodný do malých instalací pro 4 účastníky ke sloučení SAT signálu s TER | průchozí pro DiseqC povely, vyhovuje i monoblokům QUAD
C5/4PNP | 5in/4out pozemní a satelitní slučovač 1 pozemního a 4 satelitních vstupů do 4 společných výstupů, vhodný ke sloučení Quad LNB (Monoblok quad LNB) a pozemní antény, venkovní provedení. Satelitní cesta je průchozí pro DC napětí, 22 kHz a příkazy DiSEqC, pozemní vstup je DC blokován

PROFI CLASS - Multipřepínače pro 1 - 4 družice / 4 - 26 účastníků

multipřepínače s integrovaným napájecím zdrojem jsou navrženy pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1-4 satelitních pozic pro až 4-26 účastníků. Multipřepínače jsou kompatibilní se všemi satelitními přijímači vybavenými systémem DiSEqC. Jsou vhodné pro příjem analogových i digitálních signálů. Multipřepínače a jejich integrované napájecí zdroje jsou navrženy pro maximální účinnost v plném provozu, čímž odpadá potřeba zvláštního stand-by režimu.

PROFI CLASS - Multipřepínače pro 5-8 družic / 12 účastníků

Unikátní kompaktní řešení pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 5 až 8 satelitních pozic pro 12 účastníků. Multipřepínače vyžadují podporu DiSEqC 1.1 nebo 1.2 na straně satelitního přijímače. Vzhledem k vysokému počtu připojených konvertorů multipřepínače nabízí tzv. stand-by režim, který snižuje spotřebu elektrické energie.

E.LITE CLASS - Multipřepínače pro 1 - 4 družice / 4 - 60 účastníků

multipřepínač pro distribuci pozemních (pasivní průchod) a satelitních signálů z 1 družice (4 polarizace) pro až 4 účastníky. Vhodné pro malé montážní prostory.
multipřepínač pro distribuci pozemních (pasivní průchod) a satelitních signálů ze 4 satelitních pozic (16 polarizací) pro až 20 účastníků.
multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů ze 4 satelitních pozic (16 polarizací) pro až 60 účastníků.

Kaskádní multipřepínače pro 1 - 4 družice / 4 - 60 účastníků

kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů
kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů.
kaskádní multipřepínač pro distribuci satelitních signálů z 4 satelitních pozic (16 polarizací) pro 60 účastníků.

Hvězdicové multipřepínače pro 1 - 4 družice / 4 - 32 účastníků

Multipřepínače pro 1 - 4 družice / 4 - 32 účastníků. Terestrické a FM pásmo jsou v multipřepínačích zpracovávány aktivně, útlum v TV pásmu je od 0 do 2 dB. Vysoká výstupní úroveň (až 95 dBµV v TV pásmu a 100 dBµV v SAT pásmu) umožňuje zapojení vzdálených účastnických zásuvek. Multipřepínač je ovládán řídícími signály podle standardu DiSEqC 2.0. K napájení se používá oddělený zdroj . Zařízení není nutné při instalaci nijak nastavovat.

Kaskádní multipřepínače pro 1 - 4 družice / 4 - 32 účastníků

Multipřepínače pro 1 - 4 družice / 4 - 32 účastníků. Kaskádové multipřepínače jsou dodávány ve stejné kombinaci vstupů a výstupů jako hvězdicové. Kaskádové multipřepínače se nepoužívají samostatně, kaskáda je vždy zakončena hvězdicovým multipřepínačem. V základním zapojení lze kombinovat jeden až dva kaskádní a jeden hvězdicový multipřepínač.