Galerie

Předkládáme Vám několik ilustračních  obrázků z nedávných instalací. Dřívější fotodokumentace se žel nezachovala, ale průběžně ji budeme doplňovat.